Program ENERGIA PLUS – nowa edycja

1 października tego roku startuje nowa edycja programu Energia Plus. Program pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. Będzie możliwość pozyskania dotacji i pożyczek na inwestycje w odnawialne źródła energii i na poprawę efektywności energetycznej. Nowością będzie pozyskanie dofinansowania na instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny czy wodór. Celem programu Energia Plus jest ograniczenie szkodliwych emisji substancji do atmosfery i innych działań, które mają za zadanie chronić naszą planetę.

W nowej edycji programu Energia Plus do podziału jest 1,3 mld pożyczek i dotacji. Program wspiera projekty prowadzące do zmniejszenia negatywnego wpływu przedsiębiorstw na nasze środowisko. Projekt zakłada, że dzięki wsparciu przedsięwzięć inwestycyjnych znacznie poprawi się jakości powietrza.

Osobami ubiegającymi się o dofinansowanie w formie pożyczek i dotacji mogą być przedsiębiorcy w odniesieniu do ustawy a dnia 6 marca 2018r Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą. Łączna wysokość dotacji to około 50 mln – warunkiem uzyskania takiej dotacji jest zastosowanie w projekcie technologii ORC. Natomiast wysokość pożyczek wynosi 1,264mld zł i przyznawane są na zasadach preferencyjnych lub rynkowych.

Minimalna wysokość pożyczki w projekcie wynosi 500 tyś zł, maksymalna – 300mln.
Udzielanie takiej pożyczy przypada na okres nie dłuższy niż 15 lat i liczona jest od daty pierwszej części wypłacanego kredytu do daty ostatniej spłaty raty kapitałowej.

W poprzedniej edycji programu oprocentowanie wynosiło 2%, tym razem ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR 3m oraz 50pkt proc. i wynosi 1,5%.

Nowością jest wprowadzenie możliwości umorzenia pożyczek dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10%.

Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać w formie pożyczki może wynosić do 85%, z kolei dotacja może pokryć aż do 50% kosztów kwalifikowanych.

W nowej edycji programu Energia Plus postanowiono rozszerzyć rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii – instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Dofinansowanie może objąć projekty, które uwzględniają budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących już instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych. Te działania mają na celu zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania i poprawę efektywności energetycznej. Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska udzieli także dofinansowania na przedsięwzięcia na inwestycje w odnawialne źródła energii, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i niewielkie elektrownie wodne.

Wnioski o dofinansowanie można składać tylko w formie elektronicznej – nie ma konieczności wysyłania wersji papierowej. Nabór wniosków do programu Energia plus zostanie rozpoczęty 1 października 2020r do 17 grudnia 2021r.

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.