• Strona główna
 • Blog
 • Formalności związane z przyłączeniem i dofinansowaniem instalacji fotowoltaicznej
Data dodania: 29.01.2021

Formalności związane z przyłączeniem i dofinansowaniem instalacji fotowoltaicznej

Przyłączenie domowej mikroinstalacji wiąże się z pewnymi formalnościami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – każda osoba, która dzięki odnawialnym źródłom energii wytwarza energię elektryczną, ma możliwość podłączenia instalacji do sieci energetycznej i sprzedaż nadwyżki wytworzonej przez własną, domową mikroinstalacje. Mikroinstalacja to inaczej instalacja o łącznej mocy nie większej niż 50 kW i jest podłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV.

 
Kto może starać się o przyłączenie mikroinstalacji:

• Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej,
• Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
• Pozostałe podmioty prawa.

Aby przyłączyć mikroinstalacje, trzeba wypełnić zgłoszenie następnie, operator jest zobowiązany opowiedzieć na wniosek w ciągu 30 dni. Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej niepobierana jest opłata. W Polsce istnieje system opustów polegający na tzw. net-meteringu (opomiarowanie netto). Taki system umożliwia rozliczenie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii w ciągu całego roku. Wytwórca energii może wprowadzić do sieci wyprodukowaną nadwyżkę lub ją odebrać, gdy jej zabraknie np. gdy nie wykorzystamy wyprodukowanej energii w ciągu dnia, trafia ona do sieci – wieczorem, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje, możemy ją odzyskać.

 

Opust w przypadku mikroinstalacji:

• do 10 kW – wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,
• powyżej 10 kW – wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”

Etap 1. Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci

 

Wymagane dokumenty:

– Wypełniony wniosek o przyłączenie do sieci / zgłoszenie instalacji – formularze są różne, w zależności od dostawcy energii TAURON/ENERGIA/PGE,

– Specyfikacja techniczna – załącznik C,

– Karty katalogowe paneli fotowoltaicznych i falownika,

– Deklaracje zgodności – paneli fotowoltaicznych i falownika,

– Schemat instalacji fotowoltaicznej,

– Pisemne oświadczenie instalatora mikroinstalacji (zaświadczenie o kwalifikacjach gr. E, lub certyfikat OZE UDT, uprawnienia budowlane).

 

Etap 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie

Wymagane dokumenty:

– Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie instalacji (wypełnia zakład energetyczny),

– Kopie faktur za instalację, montaż, materiały i wyposażenie wymagane do montażu,

– Dowód dokonania zapłaty – faktura lub oświadczenie uiszczeniu zapłaty,

– Dane zawarte w umowie kompleksowej z OSD (numer umowy, data zawarcia lub zmiany po montażu licznika dwukierunkowego).

W tej chwili wnioski składa się tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://mojprad.gov.pl/. 

Aby złożyć taki wniosek należy założyć profil zaufany lub e-dowód. O dofinansowanie w programie „Mój Prąd” możesz ubiegać się jeśli spełniasz następujące warunki:

– Jesteś osobą fizyczną, wytwarzasz energię elektryczną na własne potrzeby i zawarłeś umowę kompleksową z zakładem energetycznym – Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Umowa reguluję zagadnienia związane z przyłączeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji,

– Twoja domowa instalacja jest ostatecznie wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (warunkiem jest posiadanie licznika dwukierunkowego),

– Instalacja fotowoltaiczna posiada moc od 2-10 kW i jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego,

– Poniosłeś koszty od 23 lipca 2019 roku i montaż instalacji nie został zakończony przed tą datą,

– Inwestycja nie jest rozszerzeniem istniejącej instalacji.

Załączniki:

 1. Strona główna programu „Mój prąd”
 2. Wnioski przyłączeniowe PGE
 3. Ścieżka przyłączeniowa ENERGA
 4. Ścieżka przyłączeniowa ENEA
 5. Ścieżka przyłączeniowa INNOGY
 6. Ścieżka przyłączeniowa TAURON
 7. Schemat instalacji fotowoltaicznej dostawcy ENERGA – schemat 

 

Aktualizacja: Mój Prąd 4.0 – czyli co się zmieniło w nowym programie i jakie są warunki uzyskania dotacji od 15.12.2022?

 

Od 15 grudnia 2022 w życie weszły nowe zasady, dotyczące programu dofinansowania instalacji OZE Mój Prąd. Jest to kolejna edycja przedsięwzięcia pod nazwą Mój Prąd 4.0. W ramach zmian prosument może liczyć na wyższe dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii.

 

Zmiana poziomu dofinansowania w Mój Prąd 4.0

 

W związku z kryzysem energetycznym w Europie i wysoką inflacją w Polsce, w ramach programu Mój Prąd 4.0 (wnioski przyjmowane są od 15.04.2022) zwiększona zostanie dopłata do mikroinstalacji o 2 tys. złotych. Nawet do 6-7 tys. złotych w przypadku instalacji, zawierających dodatkowe elementy, a przy inwestycji w magazyny energii nawet do 16 tys. złotych. Wygląda to następująco:

 • w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV - dopłata wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. złotych;
 • w przypadku zgłoszenia wniosku o dofinansowanie mikroinstalacji PV z magazynem energii: do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej, niż 7 tys. złotych do mikroinstalacji i do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tys. złotych do magazynów energii.

 

Zasady dofinansowania no magazynów ciepła i systemu HEMS/EMS nie ulegają zmianie.

 

Ważna informacja!

 

Wnioskodawcy, którzy otrzymali już dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0, nie muszą składać nowego wniosku. Do uzyskanych wypłat koszty kwalifikowane zostaną przeliczone automatycznie względem nowych zasad finansowania. Jeżeli prosumentowi będzie przysługiwać większe dofinansowanie, różnica w kwocie zostanie wypłacona pomiędzy dotacją już wypłaconą, a wypłatą, którą otrzymałby po zmianie poziomu finansowania.

 

Nabór wniosków – przedłużenie terminów

 

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla nowych prosumentów, rozliczających się w systemie net-billing oraz prosumentów dotychczasowych, którzy zmienili dotychczasowy system rozliczania na net-billing.

 

Przedłużeniu uległ termin naboru wniosków do Programu Priorytetowego Mój Prąd 4.0 na lata 2021-2023. Nabór trwa od 15.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij