Data dodania: 28.10.2022

Coraz częściej w źródła energii odnawialnej inwestują przedsiębiorstwa, którym zależy na dbaniu o środowisko oraz względach ekonomicznych takich rozwiązań. I choć panele fotowoltaiczne na dłuższą metę mogą generować spore oszczędności, to samo założenie instalacji jest dość kosztowne. Program Energia Plus pozwala uzyskać dofinansowanie na instalację PV. Kto może skorzystać z takiej dotacji, jakie są warunki jej otrzymania w 2022 roku i ile pieniędzy można uzyskać?

 

Czym jest program Energia Plus dla przedsiębiorstw?

 

Pierwsza edycja Programu Energia Plus odbyła się w 2019 roku. Głównym celem przedsięwzięcia było „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe inwestycji”.

 

Program powstał po to, aby zminimalizować szkody, wyrządzane środowisku przez mniejsze i większe firmy. Przedsiębiorstwa, zajmujące się produkcją lub usługami, wielokrotnie zużywają duże ilości energii, co przyczynia się do zwiększenia emisji CO2. Program Energia Plus ma zachęcać właścicieli firm do korzystania ze źródeł energii odnawialnej, a tym samym ograniczenia wydzielania szkodliwych dla środowiska substancji. Przedsięwzięcie Energia Plus nastawione jest na wsparcie projektów fotowoltaicznych, które w dużym stopniu wpływają na poprawę efektywności energetycznej i  jakości powietrza.

 

Co obejmuje dotacje Energia Plus dla firm 2022?

 

W ramach programu Energia Plus przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie ekologicznych przedsięwzięć w zakresie:

 • ograniczenia zużycia energii i surowców pierwotnych - np. w zakresie budowy czy modernizacji instalacji i urządzeń przemysłowych. Pomoc może obejmować dofinansowanie rozwiązań, wykorzystujących technologie bezodpadowe lub ograniczające zużycie wody podczas procesu produkcji;
 • ograniczenia lub wyeliminowania emisji szkodliwych związków do atmosfery;
 • poprawy jakości powietrza - poprzez ograniczenie emisji ze źródeł spalania paliw;
 • poprawy efektywności energetycznej - np. poprzez dofinansowanie energooszczędnych systemów napędowych;
 • dofinansowanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej - fotowoltaika, pompy ciepła;
 • modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych.

 

Kto może stać się beneficjentem programu Energia Plus 2022?

 

Dotacje, związane z programem Energia Plus skierowane są do podmiotów biznesowych, zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 roku Prawa Przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 4 tej ustawy, o dotację w ramach Energia Plus mogą starać się przedsiębiorcy, będący:

 • osobami fizycznymi;
 • osobami prawnymi;
 • jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, jednak którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

W regulaminie programu nie zawarto informacji, dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa, starającego się o dotację. Oznacza to, że o dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno małe, jak i większe firmy.

 

Energia Plus 2022 dla firm – warunki uzyskania dotacji

 

W 2022 trwa już trzeci nabór wniosków w ramach programu Energia Plus. Do rozdysponowania jest aż 745 mln złotych. W tym roku jednak warunki dotacji nieco się zmieniły. O ile w poprzednich edycjach można było uzyskać bezzwrotne środki na inwestycje, w roku bieżącym wsparcie uzyskamy jedynie w formie pożyczki.

 

Pożyczka na fotowoltaikę dla przedsiębiorstw w ramach programu Energia Plus 2022 może być wydana na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. Otrzymane środki mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Warunki dofinansowania na zasadach rynkowych

 

W tym przypadku pożyczka nie stanowi pomocy publicznej, a jej warunki obejmują:

 • oprocentowanie ustalone w zakresie stopy referencyjnej, która została określona przez Komisję Europejską;
 • w przypadku spółek nowo utworzonych oraz spółek specjalnego przeznaczenia zasady mogą być inne, i może okazać się, że będzie wymagane dodatkowe zabezpieczenie pożyczki.

 

Warunki dofinansowania na zasadach preferencyjnych

 

W przypadku starania się o pożyczkę Energia Plus 2022 obowiązują poniższe warunki:

 • oprocentowanie wynosi WIBOR + 50pb, jednak nie może być niższe, niż 1,5% w skali roku;
 • jest możliwość umorzenia do 10% całkowitej kwoty pożyczki, jednak nie więcej, niż 1 mln złotych.

 

Zarówno przy zasadach rynkowych, jak i preferencyjnych istnieje możliwość zastosowania karencji spłat kapitałowych, nie może jednak trwać dłużej, niż 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Przedsiębiorca, który skorzysta z pożyczki, będzie miał 15 lat na jej spłatę, licząc od daty wypłaty pierwszej transzy do momentu planowanej spłaty ostatniej raty. 

 

Gdzie i jak złożyć wniosek o finansowanie z programu Energia Plus 2022?

 

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie z programu Energia Plus potrzebne będą następujące załączniki:

 • pełnomocnictwo do podpisywania wniosków (tylko w przypadku, gdy wnioski będą podpisywane przez osobę inną, niż beneficjent);
 • uproszczony schemat technologiczny inwestycji;
 • pozwolenia zintegrowane lub inne zezwolenia, dotyczące emisji gazów, pyłów;
 • sprawozdanie finansowe, dotyczące ostatnich 3 lat działalności beneficjenta przed datą złożenia wniosku;
 • opinię biegłego i raport z badania danego sprawozdania finansowego;
 • w przypadku spółki statut/umowę przedsiębiorstwa;
 • dokumenty, potwierdzające źródła finansowania, np. umowa pożyczki;
 • model finansowy projektu;
 • stosowne informacje, których podania wymaga formularz zgłoszeniowy. Wynikają one z rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Procedura składania wniosku wygląda następująco:

 • zalogowanie się lub założenie konta w GWD (generator wniosków);
 • wybór opcji: nowy wniosek o dofinansowanie. W oknie wyboru wybrać opcję „Programy międzydziedzinowe”, a następnie program priorytetowy „Międzydziedzinowe Energia Plus”. Na tym etapie następuje ustalenie, czy wnioskujemy o pożyczkę, czy o dotację (w roku 2022 możliwa jest tylko pożyczka);
 • Aplikacja wygeneruje wniosek elektroniczny. Należy go wypełnić zgodnie z instrukcją;
 • Po wypełnieniu wniosku i załączeniu dokumentów w wersji elektronicznej, i po sprawdzeniu poprawności pliku, należy go zapisać i zatwierdzić. Chcąc przesłać wniosek, trzeba kliknąć w opcję „Wyślij do Funduszu”;
 • Po dokonaniu powyższych kroków wniosek otrzyma status „Oczekuje na zgłoszenie w Funduszu”. Dla ostatecznego potwierdzenia wniosku, konieczne jest podpisanie go podpisem elektronicznym;
 • Zatwierdzony i podpisany wniosek należy przesłać przy pomocy ePUAP.

 

Zgłoszenie do programu można wysyłać tylko w formie elektronicznej, przy pomocy GWD, dostępnego na stronie:  https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Program Energia Plus 2022 dla firm – szczegóły i ocena wniosków

 

Zgodnie z zasadami programu Energia Plus, dofinansowaniem objęte są koszty kwalifikowane, poniesione przez przedsiębiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2025 roku. 

 

Za koszty kwalifikowane objęte programem uważa się wydatki, związane z:

 • przygotowaniem inwestycji - obejmujące między innymi przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania przedsięwzięcia, tj. projektu budowlanego lub audytu energetycznego;
 • zarządzania inwestycją - w tym przypadku finansowaniu podlegają jedynie wydatki, związane z nadzorem autorskim i inwestorskim;
 • realizacją inwestycji - roboty budowlane, wraz z przygotowaniem placu budowy i zakupem materiałów.

 

Ocena wniosków w programie Energia Plus 2022 odbywa się według trzech kryteriów:

 • dostępu - dotyczy spełniania ogólnych wytycznych, np. kompletu dokumentu i terminowego złożenia wniosku;
 • jakości - określa między innymi możliwości realizacji osiągnięcia celów ekologicznych przez daną firmę;
 • horyzontalnych - rozpatrzenie wniosku i możliwości firmy w szerszej perspektywie.

 

W każdej z powyższych kategorii przyznawane są punkty. Do otrzymania pozytywnej oceny wniosków konieczne jest zdobycie przynajmniej 60% pełnej skali punktowej. Warto wiedzieć, że regulamin naboru programu Energia Plus 2022 dla firm umożliwia negocjację kwoty dotacji i warunków finansowania.

 

Program Energia Plus dla przedsiębiorstw – terminy

 

Program Energia Plus został rozpisany na lata 2019-2025, w tym:

 • podpisywanie umów będzie trwać do 2023 roku;
 • środki wydawane będą do 2025 roku.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij