Data dodania: 30.08.2022

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2022

 

 Czym jest Program Czyste Powietrze?

 

Rządowy program Czyste Powietrze powstał, aby ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Oferta obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku. Program realizowany jest od 2018 roku.

 

Kto jest adresatem programu Czyste Powietrze?

 

Adresatami podstawowego programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Podstawowym warunkiem przystąpienia jest roczny dochód wnioskodawcy, nieprzekraczający 100 tys zł.

 

Istnieje także opcja podwyższonego dofinansowania, która przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto). Zaś opcja najwyższego dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1260zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

 

Zmiany od lipca 2022 - Program Czyste Powietrze Plus

 

Od 15 lipca 2022 osobom o najniższych zarobkach oferowane jest wsparcie do 79 tys. zł na wymianę przestarzałego ogrzewania oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych (o 10 tys. zł wyższe w porównaniu do wcześniejszej wersji programu). Największą zmianą jest wprowadzenie prefinansowania, czyli uzyskanie zaliczki na poczet zaplanowanych wydatków.

 

Prefinansowanie obejmuje wypłatę zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie beneficjenta z wykonawcą prac. Przewidywana jest wypłata maksymalnie trzech zaliczek, jednak ich suma nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

 

Zaliczki dla osób o najniższych dochodach

 

Aby otrzymać dofinansowanie, należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenta lub ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Zaświadczenie to uzyskamy w gminie.

 

Warunkiem wypłaty prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.

 

W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie?

 

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym trzeba przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jak długo trzeba czekać na przedpłatę?

 

Rozpatrzenie wniosku powinno odbywać się w terminie do 14 dni kalendarzowych (w opcji bez zaliczkowania trwa do 30 dni). Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu inwestycji beneficjent powinien złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego.

Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu.

Warto pamiętać o tym, że planowaną inwestycję należy zrealizować w terminie do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi artykułami :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij