Data dodania: 30.08.2022

Czym jest spółdzielnia energetyczna?

 

Spółdzielnia energetyczna to forma stowarzyszenia, którego nadrzędnym celem jest produkcja energii na własny użytek oraz na sprzedaż. Kilka podmiotów zazwyczaj gospodarstwa domowe, lokalna społeczność, jednostki samorządowe, mali i średni przedsiębiorcy – wspólnie inwestuje w instalację OZE, wspólnie nią zarządza oraz korzysta z wytworzonej energii. Ewentualne nadwyżki sprzedają do sieci. W ten sposób na rynku powstają rozproszone grupy, które produkują czystą, odnawialną, a przy tym tanią energię.

 

Kto może założyć spółdzielnię energetyczną?

 

Spółdzielnie energetyczną może założyć zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Istotnym jest jednak spełnienie następujących warunków:

 

  • działalność na obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, decydującym jest przy tym określenie miejsca przyłączenia definiowanego jako punkt przyłączeniowy, tzn. punkt, w którym przyłącze danej instalacji łączy się z siecią;
  • prowadzenie działalności na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej oraz na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą;
  • liczebność członków jest mniejsza niż 1000;
  • w przypadku gdy przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii ma pokryć minimalnie 70% potrzeb własnych spółdzielni, a łączna moc nie powinna przekraczać 10 MW.

 

Jak założyć spółdzielnię energetyczną?

 

Należy zacząć od zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym, aby mogła ona nabyć osobowość prawną. Następnie, po spełnieniu wymogów prawnych określonych w Ustawie o OZE, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wniosek spółdzielni zamieszcza jej dane w wykazie spółdzielni energetycznych. Gdy dane wspólnoty znajdą się w wykazie spółdzielni energetycznych, może ona rozpoczynać swoją działalność produkcyjną.

 

Lokalne wspólnoty energetyczne — nowy światowy trend?

 

Spółdzielnie energetyczne posiadają wiele zalet tj.:

  • umożliwienie rozłożenia kosztów inwestycyjnych na większą liczbę podmiotów,
  • pozwolenie na optymalne zagospodarowanie energii,
  • wzmocnienie więzi lokalnej społeczności i bezpieczeństwa energetycznego gminy,
  • ochronę członków spółdzielni przed wzrostami cen energii.

 

M.in. dzięki tym zaletom w maju 2019 roku Unia Europejska w pakiecie "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" wprowadziła dwie koncepcje: "obywatelskich wspólnot energetycznych" oraz "wspólnot energetycznych opartych na energii odnawialnej". Zgodnie z zapisami pakietu obywatele i wspólnoty energetyczne w całej Unii mogą w łatwiejszy sposób inwestować w odnawialne źródła energii.

 

Duże korzyści z rozwiązania, jakim są spółdzielnie energetyczne,  czerpią m.in. takie kraje jak Austria (prawie 300 spółdzielni) Holandia (ponad 100 spółdzielni), Dania (kilkaset spółdzielni), Niemcy (prawie 900 spółdzielni) czy Wielka Brytania (ponad 230 spółdzielni). Spośród krajów spoza Europy należy wymienić także USA, Turcję, Kanadę, Nową Zelandię, Koreę Południową i Brazylię.

 

W wielu wyżej wymienionych państwach przepisy pozwalają na stosunkowo swobodne tworzenie się spółdzielni energetycznych. Dobrym tego przykładem mogą być Niemcy, gdzie do założenia spółdzielni wystarczą 3 osoby. W przeciwieństwie do Polski jednostka wytwarzająca energię OZE w Niemczech z reguły musi tę energię sprzedać operatorowi sieci, z którym zawarła umowę. W przypadku małych instalacji wiatrowych o mocy poniżej 750 kW taka sprzedaż jest szczególnie korzystna, bo gwarantuje wysokie dopłaty przez okres 20 lat. Opłacalna jest także eksploatacja małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, które otrzymują dopłaty w wysokości 12,40 centów za kWh.

 

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

 

Spółdzielnie energetyczne to stosunkowo nowe zjawisko w polskiej energetyce, ale z dużymi perspektywami rozwoju. Mogą one zaoferować nie tylko zysk finansowy, ale rozwiązywać również problemy społeczne tj. kwestie ubóstwa energetycznego.

Niestety w Polsce wspólnoty energetyczne od lat nie mają łatwo. Największym problemem jest brak instytucjonalnego wsparcia. Zarówno bariery prawne, jak i brak szerszej świadomości na temat zalet takiego rozwiązania sprawiają, że temat spółdzielni energetycznych nie cieszy się w naszym kraju dużą popularnością.

 

Pierwsza spółdzielnia energetyczna w Polsce

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wpisał do wykazu spółdzielni energetycznych pierwsze stowarzyszenie tego typu. Jest to spółdzielnia „Eisall”, której siedziba znajduje się w Raszynie w województwie mazowieckim i działa na obszarze sąsiadujących ze sobą gmin: Raszyn-Nadarzyn-Michałowice.

 Przedmioty działalności spóldzielni obejmują m.in.: wytwarzanie energii elektrycznej, handel i dystrybucja energii elektrycznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

 Na moc spółdzielni „Eisall” składają się dwie mikrostacje fotowoltaicznej, których moc wynosi po 10kW.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi artykułami :

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij