Aktualności Satori

Dotacje na instalację fotowoltaiczną dla rolników

ulga w podatku rolnym fotowoltaika

Inwestowanie w energetykę rozproszoną i prosumencką ma istotny wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Inwestycja w energię odnawialną ma na celu obniżenie ujemnego wpływu na środowisko i w przypadku obszarów rolnych – poprawę konkurencyjności rolnictwa. 

Panele fotowoltaiczne znajdują swoje zastosowanie również dla gospodarstw rolnych. Rolnicy chcąc zapewnić swojemu gospodarstwu poprawne funkcjonowanie coraz częściej i chętniej sięgają po ekologiczne rozwiązania, takie jak montaż mikroinstalacji. Dzięki instalacji fotowoltaicznej gospodarstwo rolne może znacznie obniżyć rachunki, tym samym zaspokajając dzienne zapotrzebowanie na prąd. Brak równowagi cenowej energii przestaje być problemem, gdy ma się własną mikroinstalację. Samodzielnie wytwarzana energia chroni rolników przed zmianami cen energii elektrycznej. Fotowoltaika nie produkuje szkodliwych pyłów ani gazów, jest to tzw. czysta energia, dzięki której uprawom nie zagrażają żadne choroby.

Sektor rolniczy ma duży potencjał rozwojowy dla przyrostu OZE w naszym kraju. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, ulgę podatkową za zakup instalacji fotowoltaicznej mogą uzyskać rolnicy ryczałtowi, a także ci rolnicy rozliczający podatek VAT. Beneficjentami mogą być podatnicy podatku rolnego, w tym osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które są: 

  • ● właścicielami gruntów,
  • ● posiadaczami samoistnych gruntów,
  • ● posiadaczami gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa,
  • ● posiadaczami gruntów, które stanowią własność samorządu terytorialnego, 
  • ● użytkownikami wieczystymi gruntów.

Gospodarstwa rolne to co najmniej 1 ha i mniej niż 300 ha gruntów ornych, łąk, sadów itp. 

Ulga inwestycyjna dotyczy zakupu urządzeń i instalacji, modernizację budynków, a także przygotowanie i realizację inwestycji – pod warunkiem, że nie przekroczą 10% wartości wszystkich kosztów kwalifikowanych. Ulga w podatku rolnym wynosi 25% w odniesieniu do poniesionych kosztów. Taki koszt jest rozliczany według rachunków i faktur. Wysokość przyznanej pomocy wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie przez 15 lat można go odliczać od podatku rolnego. Ulga podatkowa jest przyznawana dopiero po zakończeniu inwestycji. Warunkiem otrzymania takiej ulgi jest wykorzystywanie pozyskanej energii tylko na potrzeby elektryczne działalności rolniczej. Rolnikom, którzy inwestują w ekologiczne rozwiązania przysługuje niższy podatek gruntowy. Ulga inwestycyjna dla rolników może być zastosowana dla gruntów tylko wtedy, gdy instalacja fotowoltaiczna zamontowana została na terenie gminy, w której taka inwestycja została zarejestrowana. 

Decydując się na skorzystanie z ulgi inwestycyjnej, nie ma możliwości korzystania z innych programów rządowych takich jak Agroenergia czy Mój prąd. Warto pamiętać, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwraca się 3 razy szybciej w przypadku rolników niż w przypadku inwestycji osób fizycznych. Wnioski przyjmuje i rozpatruje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Terminy naboru ogłasza Prezes ARiMR. Raz na rok możesz złożyć wniosek dotyczący tego samego przedsiębiorstwa.

W naszej ofercie produktowej znajdziesz panele fotowoltaiczne najlepszych światowych producentów: Longi, PhonoSolar, Sharp, JinkoSolar. Posiadamy bazę najlepszych instalatorów, którzy zadbają o poprawny montaż Twojej instalacji.
Zapraszamy do kontaktu. Nasze biuro obsługi służy pomocą dla klientów i instalatorów dokonujących zakupu komponentów do budowy instalacji. Służymy pomocą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej.

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami i otrzymaj fachową pomoc:

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.
czytaj dalej >>>

Fotowoltaika w Polsce – perspektywa rozwoju

fotowoltaika w Polsce rozwój

W ostatnich latach europejska polityka energetyczna skupia się głównie na ochronie klimatu i środowiska naturalnego. Zadaniem wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej jest przebudowa potencjału energetycznego i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Kraje UE są zobowiązane do aktywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Polska powinna zmierzać w kierunku dywersyfikacji energetycznej, zwiększając udział odnawialnych źródeł w całkowitej produkcji prądu. Zainteresowanie spółdzielniami energetycznymi (klastry) i rozwijaniem efektywności energetycznej wraz z rozwojem energetyki prosumenckiej stale rośnie, co możemy zaobserwować na rynku dynamicznie rozwijającej się fotowoltaiki.

Z roku na rok branża fotowoltaiczna zmienia się technologicznie, podnosząc wskaźniki wydajności. W Polsce głównymi producentami energii w mikroźródłach są osoby fizyczne, coraz częściej małe i duże przedsiębiorstwa, a także instytucje publiczne tj urzędy, szkoły itp. Na wzrost popularności fotowolaiki ma wpływ przede wszystkim coraz niższa cena instalacji. W ciągu ostatnich 5 lat koszt paneli fotowoltaicznych wraz z montażem spadł o 50% i dalej spada. Rozwój technologiczny powoduje, że wydajność ogniw polikrystalicznych wzrasta nawet o 20%, a 22% w przypadku ogniw monokrystalicznych. Instalacje składające się z paneli monokrystalicznych wykorzystują technologię n-type oraz IBC i dzięki temu wydajność paneli może wzrosnąć do 22,9%, a sprawność modułu może być wyższa o 15%.

Fotowoltaika to interesujący i innowacyjny rynek wyzwań technologicznych, wymuszający zmiany obowiązków wszystkich dużych grup energetycznych, a także konkretnych obszarów biznesowych. Ich zadaniem będzie przebudowanie wewnętrznych procesów  i przygotowanie się na obsługę zadań dotyczących bilansowania dużej ilości źródeł rozproszonych. Wzrost mocy w tej technologii z czasem będzie powodował zmniejszone zapotrzebowanie na dzienną produkcję i sprzedaż energii elektrycznej u najbardziej stabilnej grupy klientów, jakimi są gospodarstwa domowe. W takiej sytuacji duże firmy energetyczne będą zobowiązane do zmiany trybu pracy konwencjonalnych źródeł wytwórczych do okołoszczytowej i szczytowej. Polscy odbiorcy dostrzegają zmiany, jakie zachodzą w dotychczasowym modelu systemu energetycznego i stale rosnącą rolę aktywnego uczestnictwa w tym obszarze. Duże grupy energetyczne starają się sprostać oczekiwaniom i przygotowują oferty dla prosumentów gwarantując dostawę energii, montaż instalacji fotowoltaicznej, doradztwo, a nawet pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Zakłada się, że ilość produkowanej energii ze słońca w Polsce do 2030 roku powinna osiągać 7%, a do 2050 roku –  11%.

produkowana energia ze słońca w Polsce

W Polsce istnieją regulacje prawne i szereg programów, dzięki którym możemy starać się o dofinansowanie w OZE między innymi: Program Mój Prąd, AgroEnergia, Energia Plus, Zielony Samochód, Moja Woda i wiele innych. Z roku na rok odnotowujemy wzrost zainstalowanej mocy w Odnawialne Źródła Energii, a szczególnie w fotowoltaice. Na koniec roku 2020 zainstalowana moc w instalacje fotowoltaiczne może osiągnąć 2,GW. Na polskim rynku fotowoltaicznym obroty wzrosną o 25% w porównaniu z poprzednim rokiem i przekroczą 5mld zł. Prognozy wykazują, że w latach 2021-2022 do eksploatacji zostanie oddane około 2,8 GW farm fotowoltaicznych. Szacuje się, że do 2023 roku całkowity udział mocy z mikroinstalacji zrówna się z mocą pochodzącą z farm fotowoltaicznych. Rynek fotowoltaiczny zmieni się z prosumenckiego na zrównoważony między uprawnionymi elektrowniami PV,  a prosumentami. Do 2025 całkowita moc zainstalowana może osiągnąć do 7,8 GW. Jeśli takie tempo przyrostu nowych mocy zostanie zachowane na tym samym poziomie, to całkowita moc instalacji fotowoltaicznych na rok 2030 może przekroczyć moc założoną przez Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu.

Zapraszamy do kontaktu. Nasze biuro obsługi służy pomocą dla klientów i instalatorów dokonujących zakupu komponentów do budowy instalacji. Służymy pomocą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej.

W naszej ofercie produktowej znajdziesz panele fotowoltaiczne najlepszych światowych producentów: Longi, Sharp, JinkoSolar. Posiadamy bazę najlepszych instalatorów, którzy zadbają o poprawny montaż Twojej instalacji.

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami i otrzymaj fachową pomoc:

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.
czytaj dalej >>>